Aktualności

 

Więcej czasu na złożenie dokumentacji podatkowej oraz CIT/PIT-TP

Na stronach Ministerstwa Finansów pojawił się bardzo ważny komunikat dla podatników działających w grupach kapitałowych. Ministerstwo Finansów chce wydłużyć termin na przygotowanie dokumentacji podatkowych cen transferowych. Rozważa równ...
 

Interpretacja ogólna dotycząca dokumentacji podatkowych cen transferowych

Dnia 24 stycznia 2018 roku ukazała się interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów wyjaśniająca sposób stosowania przepisów o dokumentacjach podatkowych cen transferowych (sygn.: DCT.8201.1.2018DCT.8201.1.2018).
 

STIR - nowy sposób weryfikacji kontrahentów

Dnia 13 stycznia br. Ministerstwo Finansów uruchomiło stronę internetową, na której można zweryfikować rzetelność kontrahenta. Adres strony to:
 

Artykuł o opodatkowaniu najmu na www.infor.pl

Na stronach internetowych www.infor.pl ukazał się artykuł mojego autorstwa na temat zasad opodatkowania najmu lokali
 

Dwie stawki ryczałtu dla najmu prywatnego od 2018 roku

Od 2018 roku wchodzi w życie zmiana w zakresie opodatkowania ryczałtem tzw. "najmu prywatnego", tj. najmu realizowanego poza działalnością gospodarczą.
 

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 2018 roku

Dotychczas obowiązek sporządzania i wysyłania Jednolitych Plików Kontrolnych VAT (JPK_VAT) dotyczył tylko dużych, małych oraz średnich przedsiębiorców. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązek ten obejmie również najmniejsze podmioty, czyli mik...
 

Koszty uzyskania przychodów dla twórców w 2018 roku

W zakresie kosztów uzyskania przychodów dla twórców wprowadzono w 2018 roku dwie bardzo istotne zmiany.
 

Usługi niematerialne w kosztach podatkowych od 2018 roku.

Z początkiem 2018 roku wchodzi w życie ograniczenie w zaliczaniu do kosztów podatkowych wydatków na nabycie niektórych usług niematerialnych. Nowe przepisy będzie można znaleźć w art. 15e znowelizowanej ustawy o CIT.
 

Nowe przepisy o niedostatecznej kapitalizacji

W zakresie przepisów o niedostatecznej kapitalizacji Ustawodawca wprowadził daleko idące zmiany. Od 2018 roku wykreślone zostaną dotychczasowe regulacje dotyczące dwóch alternatywnych metod rozliczania kosztów odsetkowych (art. 16 ust. 1...
 

Dwa źródła przychodów w ustawie o CIT

Od 2018 roku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o CIT) wprowadzono podział na dwa odrębne źródła przychodów i kosztów: przychody i koszty związane z zyskami kapitałowymi (np.: dywidendy oraz inne przychody z tytuł...

Dane kontaktowe

Na skróty

Aktualności Kontakt O mnie Oferta
Doradca Podatkowy
Projekt i wykonanie BerMar multimedia