Dwa źródła przychodów w ustawie o CIT

dodano: 2017-12-24

Od 2018 roku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o CIT) wprowadzono podział na dwa odrębne źródła przychodów i kosztów:

  • przychody i koszty związane z zyskami kapitałowymi (art. 7b ust. 1 ustawy o CIT) (np.: z umorzenia udziałów (akcji), z wymiany udziałów, z restrukturyzacji - tj. z podziałów, łączenia, przekształceń; odsetki od tzw. pożyczek partycypacyjnych, itd.) 
oraz
  • przychody i koszty z pozostałej działalności gospodarczej.

Podatek będzie kalkulowany osobno dla każdego z tych źródeł.  

W praktyce wprowadzona zmiana będzie miała największe znaczenie w przypadku, gdy podmiot osiąga zyski z jednego z tych źródeł a z drugiego ponosi stratę - w takim przypadku nie będzie bowiem mógł pomniejszyć zysku z jednego źródła o stratę z drugiego. To z kolei oznacza realny wzrost podatku do zapłaty. Przykładowo, jeżeli poniesie stratę ze źródła "kapitały pieniężne" to nie będzie mógł jej wykorzystać do pomniejszenia zysku ze źródła "pozostała działalność gospodarcza".

Strata z danego źródła będzie mogła zostać wykorzystana w przyszłości do pomniejszenia zysku z tego samego źródła osiągniętego w następnych 5 latach podatkowych. W żadnym z tych lat nie będzie jednak można rozliczyć więcej niż 50% straty. 

Na mocy przepisów przejściowych:

  • straty podatkowe poniesione przed 1 stycznia 2018 roku będą rozliczane na dotychczasowych zasadach (tj. bez podziału na źródła) (art 6 ustawy wprowadzającej);
  • podział kosztów podatkowych do źródeł według nowych zasad dotyczy również kosztów poniesionych przed 1 stycznia 2018 roku, ale niezaliczonych do tego dnia do kosztów uzyskania przychodów (art 9 ustawy wprowadzającej).

Ocena nowych regulacji

Jest to niewątpliwie przepis pogarszający sytuację podatników. Poza realnym zwiększeniem obciążenia podatkowego pociąga bowiem za sobą wzrost pracy związanej z kalkulacją podatku CIT.

Konieczne będzie bowiem rozdzielanie przychodów i kosztów do obu źródeł. Wydaje się, że szczególnie problematyczne będzie ustalenie klucza podziału kosztów pośrednich związanych z oboma źródłami przychodów (np. koszty pracy pracowników zaangażowanych w działalność "kapitałową" jak i "działalność bieżącą" podatnika). 

Z uzasadnienia (Druk nr 1878) do ustawy wprowadzającej opisane zmiany wynika, że celem nowych przepisów jest ograniczenie wykorzystywania strat generowanych na działalności kapitałowej do obniżania dochodu z działalności operacyjnej (podstawowej).  

***

Jeżeli mają Państwo pytania w tym zakresie to serdecznie zapraszam do kontaktu!

Mikołaj Przybył

doradca podatkowy nr 11542

tel. 502-468-473

mikolaj.przybyl@mp-consulting.pl Napisz do nas

Dane kontaktowe

Na skróty

Aktualności Kontakt O mnie Oferta
Doradca Podatkowy
Projekt i wykonanie BerMar multimedia