Interpretacja ogólna dotycząca dokumentacji podatkowych cen transferowych

dodano: 2018-02-09

Dnia 24 stycznia 2018 roku ukazała się interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów wyjaśniająca sposób stosowania przepisów o dokumentacjach podatkowych cen transferowych (sygn.: DCT.8201.1.2018DCT.8201.1.2018).

Tytułem wstępu należy wskazać, że interpretacja ogólna stanowi wiążącą wykładnie prawa dla organów podatkowych. Z punktu widzenia podatnika oznacza to tyle, że jeśli zastosuje się do sposobu postępowania wskazanego w interpretacji ogólnej to fiskus nie będzie miał prawa zakwestionować jego rozliczeń.

W komentowanej interpretacji Minister odniósł się do następujących kwestii:

1)   sposób ustalenia progów dokumentacyjnych dla transakcji jednego rodzaju / innych zdarzeń jednego rodzaju

2)   sposób ustalenia progów dokumentacyjnych dla transakcji zawieranych z różnymi podmiotami powiązanymi,

3)   obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej,

4)   ustalenie transakcji jednego rodzaju.


Ad.1. Sposób ustalenia progów dokumentacyjnych dla transakcji jednego rodzaju / innych zdarzeń jednego rodzaju

Chcąc wyjaśnić tę kwestię Minister Finansów musiał rozstrzygnąć istotny problem interpretacyjny. Chodzi o wyjaśnienie, czy sformułowanie ?jednego rodzaju? odnosi się tylko do zdarzeń, czy również do transakcji.

Minister finansów rozstrzygnął tę kwestię na korzyść podatników wskazując, że określenie "jednego rodzaju" dotyczy zarówno zdarzeń, jak i transakcji.

Praktyczne znaczenie tego wyjaśnienia jest bardzo duże. Wyłącza bowiem możliwość stosowania przez fiskusa interpretacji rozszerzającej analizowanych przepisów. Fiskus nie będzie już mógł twierdzić, że w celu ustalenia wartości transakcji, którą należy skonfrontować z limitem ustawowym należy zsumować wartość wszystkich transakcji. Z wyjaśnień Ministra Finansów jednoznacznie wynika, że należy sumować wartości tylko transakcji danego rodzaju.

Przykład: Spółka A sprzedaje swojej spółce B usługi remontowe oraz usługi księgowe. W celu ustalenia, czy dla tych transakcji trzeba sporządzić dokumentacje podatkowe cen transferowych nie należy sumować wartości tych usług. Z limitem ustawowym ustalonym dla danej spółki trzeba skonfrontować osobno wartość każdej z tych usług osobno.


Ad. 2) Sposób ustalenia progów dokumentacyjnych dla transakcji zawieranych z różnymi podmiotami powiązanymi

W tej kwestii wyjaśnienia Ministra Finansów są dosyć zaskakujące. Jednocześnie mają bardzo donośne znaczenie praktyczne. Wynika z nich, że jeżeli spółka świadczy usługi tego samego rodzaju dla kilku podmiotów powiązanych, to w celu ustalenia istnienia obowiązku dokumentacyjnego należy zsumować wartość wszystkich tych świadczeń.

Przykład: Spółka A świadczy usługi księgowe dla swoich spółek-córek ? spółki B oraz spółki C.  W celu ustalenia, czy dla transakcji świadczenia usług księgowych trzeba sporządzić dokumentacje podatkowe cen transferowych należy sumować wartości usług świadczonych na rzecz spółki B oraz spółki C.


Ad. 3) Powstanie obowiązku sporządzenia dokumentacji podatkowej

Minister Finansów wskazał, że obowiązek dokumentacyjny powstaje w stosunku do innych zdarzeń tylko wtedy, gdy ich stronami są podmioty powiązane. A contrario, obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowych nie wystąpi w sytuacji, gdy stronami ?zdarzenia? będą podmioty niepowiązane.


Ad. 4) Ustalenie transakcji jednego rodzaju

W interpretacji ogólnej Minister Finansów doprecyzował jak należy rozumieć sformułowanie "transakcje jednego rodzaju". W tej kwestii Minister Finansów podał następujące wyjaśnienie: "Jeżeli główne parametry transakcji, istotne z punktu widzenia cen transferowych (takie jak np. istotne funkcje, aktywa, ryzyka, a także sposób kalkulacji ceny, istotne warunki płatności, itd.), są do siebie zbliżone, to poszczególne przepływy pieniężne powinny być agregowane do jednego rodzaju transakcji (lub jednego rodzaju zdarzenia)."

***  

Jeżeli mają Państwo pytania w tym zakresie zapraszam do niezobowiązującego kontaktu!

Mikołaj Przybył

doradca podatkowy nr 11542

Tel. 502-468-473

mikolaj.przybyl@mp-consulting.plNapisz do nas

Dane kontaktowe

Na skróty

Aktualności Kontakt O mnie Oferta
Doradca Podatkowy
Projekt i wykonanie BerMar multimedia