JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 2018 roku

dodano: 2017-12-29

JPK dla mikroprzedsiębiorców od 1 stycznia 2018 roku

Dotychczas obowiązek sporządzania i wysyłania Jednolitych Plików Kontrolnych VAT (JPK_VAT) dotyczył tylko dużych, małych oraz średnich przedsiębiorców. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązek ten obejmie również najmniejsze podmioty, czyli mikroprzedsiębiorców.

Kto nie musi składać JPK_VAT?

Od obowiązku składania JPK_VAT zwolnione będą tylko następujący podatnicy:

  • podatnicy sprzedający wyłącznie towary zwolnione z VAT (np. świadczący tylko usługi najmu lokali albo świadczący tylko usługi medyczne);
  • tzw. "drobni przedsiębiorcy" (art. 113 ustawy o VAT).

Kim jest drobny przedsiębiorca i czy warto nim być?

Drobny przedsiębiorca to przedsiębiorca:

  • którego obroty w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły 200.000 zł netto. Jeżeli rozpoczął swoją działalność  w trakcie roku, to wówczas  limit ten należy liczyć w proporcji do części roku, w której działał, oraz
  • nie składał VAT-R albo w złożonym VAT-R zaznaczył, że chce korzystać ze zwolnienia dla drobnych przedsiębiorców (tj. w VAT-R w części C1 zaznaczyli pozycję 30);
  • jego działalność nie jest wyłączona z możliwości korzystania z tego zwolnienia (tj. nie jest wymieniona w art. 113 ust. 13 ustawy o VAT).

UWAGA! Jeżeli ktoś już jest czynnym podatnikiem VAT a chciałby stać się tzw. drobnym przedsiębiorcą (i tym samym uniknąć składania JPK), to może to zrobić jeżeli minął wskazany w ustawie okres, po którym utracił takie prawa lub zrzekł się go (okres roku, licząc od końca roku, w którym stracił prawo / zrezygnował z niego). Podkreślam jednak, że ta decyzja powinna być podjęta po głębokim przemyśleniu wszystkich możliwych konsekwencji. Trzeba bowiem pamiętać, ze podatnik VAT zwolniony podmiotowo (tzw.: "drobny przedsiębiorca") sprzedaje bez VATu, ale nie może też VATu odliczać z faktur zakupowych. Warto też mieć na uwadze, że status "drobnego przedsiębiorcy" można stracić w trakcie roku, np. gdy podatnik przekroczy wartość sprzedaży netto w wysokości 200.000 zł (lub proporcjonalnie mniej, jeżeli działalność rozpoczęto w trakcie roku).

Wszyscy inni podatnicy VAT od 2018 roku muszą składać JPK_VAT.

Termin

Pierwszy JPK_VAT trzeba będzie złożyć do 26 lutego 2018 roku. Będzie on zawierał informacje za miesiąc styczeń. Dla podatników rozliczających się kwartalnie istotne jest to, że również oni będą musieli składać JPK_VAT co miesiąc , mimo że wysyłka deklaracji (VAT-7K) oraz zapłata podatku będzie nadal następowała co trzy miesiące.

Czym jest JPK_VAT?

Krótko mówiąc JPK_VAT to miesięczne zestawienie wszystkich informacji o fakturach sprzedażowych, zakupowych oraz okresowych raportach z kas fiskalnych. W JPK_VAT trzeba zamieścić informacje o numerach faktur, dane naszych kontrahentów, oraz wartości poszczególnych faktur. Jeżeli do JPK_VAT wprowadzamy raporty z kas fiskalnych, to w miejscu przeznaczonym na adres oraz NIP wpisujemy słowo "brak". 

Przykładową tabelkę z danymi proponuje Ministerstwo Finansów na swojej stronie www. Oto link: http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/jpk/jpk-dla-mikroprzedsiebiorcow#contents

Ministerstwo Finansów na każdym kroku podkreśla, ze dane z JPK_VAT muszą być zgodne z tym co jest wykazane w deklaracjach VAT-7 (oraz VAT-7K). Jak to zweryfikować? Jeżeli na przykład w deklaracji VAT-7 w pozycji sprzedaż krajowa ze stawką 23% wskazano wartość 15.189 zł netto (poz. 19) oraz 3.493 zł podatku należnego (poz. 20), to wówczas wartość faktur wykazanych w JPK_VAT w pozycjach K_19 oraz K_20 powinna również mieć również odpowiednio (15.189 zł) oraz (3.493 zł), Przy czym wartości w zestawieniu JPK_VAT nie są zaokrąglone, więc mogą wystąpić ?groszowe? różnice.

JPK_VAT ma format pliku xml. W praktyce jednak tworzy się go najpierw w EXCELU a dopiero później konwertuje do xml.

Wysyłka następuję poprzez profil zaufany podatnika. Jeżeli jeszcze go nie masz to można go założyć w dosyć łatwy sposób (np. za pośrednictwem swojego konta bankowego). Więcej informacji o profilu zaufanym można znaleźć tutaj: https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet .

A co jeżeli nie złoże JPK

Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów niezłożenie JPK może być zakwalifikowane albo jako wykroczenie skarbowe albo jako przestępstwo skarbowe. Oznacza  to, że kara może być różna, zależna od skutków zaniechania oraz od sytuacji podatnika. Minimalna wartość kary, z którą należy się liczyć to mandat w wysokości 200 zł.

Dodatkowo trzeba pamiętać o tym, że nie składając JPK_VAT zwracamy na siebie szczególną uwagę organów skarbowych. Nie ma co liczyć na to, że organy skarbowe nie zorientują się w tym, że zaniedbaliśmy swój obowiązek. Analiza JPK_VAT jest w znacznym stopniu zautomatyzowana i należy się liczyć z tym, że urzędnicy z łatwością będą w stanie wygenerować raport podatników, którzy nie przesłali JPK_VAT.

Zresztą mikroprzedsiębiorcy muszą pamiętać o tym, że dla organów podatkowych JPK_VAT to nie nowość . Duzi podatnicy przesyłają im JPK_VAT już od 1 lipca 2016 roku. Należy więc przyjąć założenie, że urzędnicy mają już pewną wprawę w analizowaniu tych zestawień.

***

Jeżeli mają Państwo dalsze pytania w tej kwestii to zachęcam do kontaktu!

Mikołaj Przybył

Doradca podatkowy nr 11542

tel. 502-468-473

mikolaj.przybyl@mp-consulting.pl Napisz do nas

Dane kontaktowe

Na skróty

Aktualności Kontakt O mnie Oferta
Doradca Podatkowy
Projekt i wykonanie BerMar multimedia