Nowa definicja usług zwiazanych z nieruchomościami

dodano: 2017-05-09
To, czy usługa jest związana z nieruchomościami ma ogromne znaczenie z punktu widzenia rozliczeń VAT. Wynika to z faktu, że usługi związane z nieruchomościami są zawsze opodatkowane w kraju położenia nieruchomości bez względu na siedzibę usługodawcy oraz usługobiorcy.

Dotychczas często podatnicy mieli problem z rozstrzygnięciem, czy usługa ma związek z nieruchomościami, czy nie (np.: usługi magazynowania; C 155/12 RR Donnelley Global Turnkey Solutions Poland sp. z o.o.).

Począwszy od 2017 roku sprawa ma być łatwiejsza. Wraz z wejściem w życie Rozporządzenia Wykonawczego Rady (UE) NR 1042/2013 do polskiego porządku prawnego wprowadzona zostanie definicja usług związanych z nieruchomościami (Rozporządzenia Unijne nie wymagają implementacji; mają bezpośrednie zastosowanie).

Zgodnie z tymi przepisami: "Usługi związane z nieruchomościami(...) obejmują jedynie te usługi, które mają wystarczająco bezpośredni związek z daną nieruchomością. Usługi uważa się za mające wystarczająco bezpośredni związek z nieruchomością w następujących przypadkach
a) gdy wywodzą się z nieruchomości, a dana nieruchomość stanowi element składowy usługi i jest elementem centralnym oraz niezbędnym z punktu widzenia świadczonych usług;
b) gdy są świadczone w odniesieniu do nieruchomości lub dla niej przeznaczone i mają na celu zmianę prawnego lub fizycznego stanu danej nieruchomości."

Nowe przepisy zawierają również obszerne przykładowe katalogi tych usług, które są związane z nieruchomościami oraz usług, które nie są związane z nieruchomościami.

Tekst Rozporządzenia można znaleźć tutaj: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1042&from=PL. Omawiane zmiany zostały zawarte na stronie 6 i 7 omawianego dokumentu.

***

Jeżeli mają Państwo pytania w tym zakresie to zapraszam do kontaktu!

Mikołaj Przybył

Doradca podatkowy nr 11542

tel. 502-468-473

mikolaj.przybyl@mp-consulting.plNapisz do nas

Dane kontaktowe

Na skróty

Aktualności Kontakt O mnie Oferta
Doradca Podatkowy
Projekt i wykonanie BerMar multimedia