Aktualności

 

Nowe przepisy o niedostatecznej kapitalizacji

W zakresie przepisów o niedostatecznej kapitalizacji Ustawodawca wprowadził daleko idące zmiany. Od 2018 roku wykreślone zostaną dotychczasowe regulacje dotyczące dwóch alternatywnych metod rozliczania kosztów odsetkowych (art. 16 ust. 1...
 

Dwa źródła przychodów w ustawie o CIT

Od 2018 roku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o CIT) wprowadzono podział na dwa odrębne źródła przychodów i kosztów: przychody i koszty związane z zyskami kapitałowymi (np.: dywidendy oraz inne przychody z tytuł...
 

Nowa definicja usług zwiazanych z nieruchomościami

To, czy usługa jest związana z nieruchomościami ma ogromne znaczenie z punktu widzenia rozliczeń VAT.
 

Niektóre interpretacje przestają chronić

Z początkiem roku przestaną chronić niektóre interpretację indywidualne, które zostały wydane przed 1 stycznia 2017 roku.
 

Ustawa o Krajowej Administracji Skarbowej

Nowa przepisy zostały ujęte w ustawie z dnia 16 listopada o Krajowej Administracji Skarbowej (dalej: ustawa o KAS).
 

Artykuł dotyczący transakcji łańcuchowych w Gazecie Prawnej

5 grudnia 2016 roku w Dzienniku Gazeta Prawna ukazał się artykuł mojego autorstwa dotyczący transakcji łańcuchowych. Zapraszam do lektury!
 

Artykuł na temat podatkowego rozliczenia kradzieży majątku firmy w Rzeczpospolitej

13 czerwca 2016 roku ukazał się w Rzeczpospolitej artykuł mojego autorstwa na temat podatkowych konsekwencji kradzieży majątku firmy.
 

Artykuł na temat cash-poolingu w Gazecie Prawnej

W majowym wydaniu Gazety Prawnej ukazał się artykuł mojego autorstwa pod tytułem: "Polskie prawo podatkowe nie zawiera regulacji odnoszących się bezpośrednio do umowy cash poolingu"

Dane kontaktowe

Na skróty

Aktualności Kontakt O mnie Oferta
Doradca Podatkowy
Projekt i wykonanie BerMar multimedia