Doradztwo prawne

Doradztwo podatkowe

Doradztwo prawne

Szkolenia

W ramach usług doradztwa prawnego udzielam porad w zakresie bieżących zagadnień prawnych. Bazując na swojej wiedzy i doświadczeniu pomagam znaleźć optymalne rozwiązanie, które w pełni uwzględnia sytuację klienta.

Usługi doradztwa podatkowego obejmują między innymi:

  • konsultacje prawne podczas osobistych spotkań jak również telefonicznie lub e-mailem,
  • sporządzanie umów i porozumień,
  • opiniowanie umów i przedsięwzięć gospodarczych,
  • wsparcie w komunikacji z organami władzy publicznej i samorządowej,
  • reprezentowanie w sporach sądowych, w tym przygotowywanie pozwów, apelacji, skarg i skarg kasacyjnych.

Wysokość wynagrodzenia ustalana jest w drodze negocjacji, po wstępnym zapoznaniu się z zagadnieniem.